Poniższy tekst wpisał(a) r.ch. dnia 23.10.2003 o godzinie 00:04:28

Zawiadamiam, że ocena PROPONOWANA za semestr nie jest równoznaczna z oceną SEMESTRALNĄ. W okresie czasu od wystawienia oceny proponowanej do wystawienia oceny semestralnej istnieje możliwość poprawy tej ostatniej (semestralnej, rocznej)

Poniższy tekst wpisał(a) r.ch. dnia 03.10.2003 o godzinie 05:14:38

Komunikat dla klasy 2LS (2/2)

W dniu 16 listopada 2023r. (czwartek) odbędzie się dziesięciominutowy sprawdzian wiadomości
z tematu CEWKA INDUKCYJNA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE. Sprawdzian będzie miał formę testu i po napisaniu zostanie poprawiony na tej samej lekcji.