Treści zadań przygotowujących do sprawdzianów wiadomości lub egzaminów poprawkowych (pliki .doc)

(kliknij w odnośnik do swojej klasy, aby pobrać plik w formacie .doc z treścią zadania ...)